Rozklikávací rozpočet

Co je „Rozklikávací rozpočet“

Rozklikávací rozpočet MPO - detail rozpočtuCílem rozklikávacího rozpočtu je poskytování  informací o předpokládaných nákladech (tzn. rozpočtu) a skutečných výdajích (tzn. čerpání) v celé státní správě, tj. ve všech kapitolách státního rozpočtu (ministerstvech) a ve všech státních organizacích, tj. OSS a PO, jejichž zřizovateli tyto kapitoly jsou. Míra detailu zobrazených informací musí být taková, aby nebyly poškozeny zveřejněné subjekty (např. v rámci ochrany utajovaných informací).

Komu je rozklikávací rozpočet určen

Podle stupně podrobnosti uvedených informací může být rozklikávací rozpočet využíván:

 • především jako nástroj veřejné kontroly hospodaření a prevence korupce ve státní správě, kdy kterýkoliv občan pomocí webové služby bude mít přístup k těmto informacím,    
 • dále jako jeden z podkladů k řízení/kontrole rozpočtu a jeho čerpání jak řídícími pracovníky příslušných organizací, tak jejich nadřízených a kontrolních orgánů.

Pilotní projekt rozklikávacího rozpočtu

Přestože na webových stránkách některých organizací již existují obdobné projekty rozklikávacích rozpočtů, obsahují opravdu jen informace o rozpočtu. MÚZO Praha s.r.o. vytvořilo jako první informační systém rozklikávacího rozpočtu doplněný i o informace o skutečném čerpání. Pilotní projekt byl realizován podle požadavků Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro vlastní MPO a všechny OSS a PO, zřizované MPO. 

Rozklikávací rozpočet MPO má následující vlastnosti:

 • Poskytuje informace o rozpočtu, čerpání, poskytnutých dotací v členění podle rozpočtové skladby.
 • Obecně nic nebrání tomu, aby byl na webových stránkách dostupný online pohled do dat organizace. Na stránkách MPO však není pohled na „živá“ data, protože bylo třeba zajistit:
  • kontrolu dat před zveřejněním,
  • bezpečnostní pravidla MPO, kde je veřejná část webu fyzicky oddělena od interní sítě.
 • Data jsou pravidelně aktualizována z ekonomického informačního systému EIS JASU CS, který MÚZO dodalo MPO v minulých letech.
 • Pro přenosy jsou realizovány migrační služby, které zpracovávají data z databáze EIS (uloženo na Microsoft SQL server 2008) a přenášejí do databáze pro web – MySQL (migrace by samozřejmě byla možná do jakéhokoliv prostředí).
 • Kromě informací  rozpočtu, čerpání, vydaných fakturách se předpokládá zobrazování  dalších dat, vhodné by byly např. smlouvy (ekonomický pohled na smlouvy, event. napojení na externí systém/DMS).
 • Jak již bylo uvedeno dříve, problémem je rozsah informací, které je možné zveřejnit na webu vzhledem k ochraně osobních údajů – zatím bylo rozhodnuto, že na webu nebudou zveřejněny všechny informace (např. dodavatelé, detaily faktur), ale pouze informace o příjemcích dotací.
 • Data čerpání z podřízených OSS nejsou k dispozici, proto se nezobrazují a web je rozdělen na dvě části – rozpočet (kompletní rozpočet vč. OSS a PO) a čerpání (pouze MPO).
 • Realizace aplikace trvala přibližně jeden měsíc, dále následovala verifikace dat (čištění dat, opravy chyb, přeúčtování atp.).

Nabídka vytvoření rozklikávacího rozpočtu

MÚZO Praha s.r.o. nabízí  i ostatním kapitolám a organizacím realizaci podobného řešení, zejména pak těm, které využívají systém EIS JASU CS. Při jeho tvorbě budou využity znalosti a zkušenosti z úspěšného zavedení rozklikávacího rozpočtu na MPO.

Aktuální verze je k dispozici na webových stránkách MPO: https://www.mpo.cz/rozpocet/

V případě zájmu je možné prezentovat i verzi s podrobnějším zobrazením informací (např. přehledy faktur dle jednotlivých dodavatelů).


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více