Centrální zpracování výkazni...

Úvod Služby Centrální zpracování výkaznictví JASU

Centrální zpracování výkaznictví JASU®

  • zpracování účetních a finančních výkazů prostřednictvím systému eVýkaznictví JASU.
  • centralizace zpracování výkazů podřízených organizací - např. pro městské a krajské úřady, ministerstva apod.
  • sumarizace dat a plnění centrálních databází Ministerstva financí
  • metodická pomoc
  • více než 3000 organizací

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více