Evidence objednávek DÚ

Evidence objednávek DÚ

 

Aplikace Evidence objednávek byla vytvořena pro Divadelní ústav se sídlem v Praze a je určena k evidenci objednávek této organizace s využitím existujících informací (střediska, obchodní partneři) z ekonomického systému JASU.

Evidence objednávek DÚV části Objednávky je možné provádět činnosti spojené s objednávkami - zadávat, editovat, stornovat a tisknout. Uživatel má také možnost exportovat evidované údaje do souboru ve formátu Excel (tento typ výstupního souboru byl zvolen uživatelem pro následnou snadnou distribuci a prohlížení v rámci firemní sítě). U objednávek se evidují následující údaje: číslo účetního střediska, údaje o uživateli, předmět objednávky, typ objednávky, datum založení objednávky a údaje o obchodním partnerovi (název, adresa, IČO a DIČ). Číslo účetního střediska a údaje obchodního partnera lze vybrat z externího číselníku. Pokud požadovaný obchodní partner není v nabídce, je možné ho před založením objednávky také zadat. Identifikace uživatele, který objednávku zakládá, je automatická, určuje se podle aktuálně přihlášeného uživatele v aplikaci. Údaje již založené objednávky lze nadále opravovat. Založenou objednávku je také možné stornovat. Tisk objednávek a další práce s nimi je umožněna exportem do souboru typ Word.

Obchodní partneři

V této části je k dispozici přehled obchodních partnerů, kteří jsou zaznamenáni v programu PC účetnictví JASU. Uživatel má možnost záznamy obchodních partnerů zakládat, editovat, nebo vyhledat požadované informace v číselníku. Založení a editace obchodního partnera se ihned promítá do programu PC účetnictví JASU.

Účetní střediska

Přehled účetních středisek je určen pouze k nahlížení a pro třídící potřeby v přehledu objednávek. Údaje jsou opět načítány z programu PC účetnictví JASU a není možné provádět jakékoliv změny.

Uživatelé

Evidence objednávek DÚ

Přístup k aplikaci je podmíněn přihlášením. Každý uživatel má nastavena přístupová práva, která určují, které činnosti v rámci aplikace může provádět.

Přehled uživatelských práv v aplikaci

 • Administrátor
  • zakládá jednotlivé uživatele a nastavuje jim přístupová práva
  • smí zadávat, stornovat či měnit objednávky
  • smí zadávat nebo měnit obchodní partnery
  • má náhled na excelové výstupy a na tiskové sestavy všech objednávek
  • smí vyhledávat objednávky a obchodní partnery
 • Uživatel s oprávněním
  • smí zadávat, stornovat či měnit objednávky
  • smí zadávat nebo měnit obchodní partnery
  • má náhled na excelové výstupy a na tiskové sestavy všech objednávek
  • smí vyhledávat objednávky a obchodní partnery
 • Uživatel pro zadávání
  • smí zadávat či měnit objednávky
  • smí stornovat pouze ty objednávky, které sám založil
  • smí zadávat nebo měnit obchodní partnery
  • má náhled na excelové výstupy a na tiskové sestavy všech objednávek
  • smí vyhledávat objednávky a obchodní partnery
 • Divák
  • pouze možnost náhledu na všechny přehledy (objednávky, obchodní partneři, účetní skupiny, uživatelé)

Technický popis řešení

 • jako vývojové prostředí bylo použito technologie ASP (Microsoft Active Server Pages),
 • data jsou uložena na databázovém serveru Microsoft SQL server 2000,
 • číselníky středisek a obchodních partnerů jsou načítány z desktopové aplikace PC účetnictví JASU, data jsou umístěna na lokální síti,
 • přístup do aplikace je chráněn zabezpečeným přístupem,
 • výstupní sestavy jsou generovány ve formátech DOC (MS Word) a XLS (MS Excel).


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více