Evidence majetku ČSÚ

Evidence majetku (ČSÚ)

 

Aplikace Evidence majetku je intranetová/internetová aplikace typu klient-server, která slouží k evidenci majetku libovolně velké organizace, v tomto případě Českého statistického úřadu. Evidence majetku umožňuje centrální správu hmotného i nehmotného majetku včetně softwaru a softwarových licencí. Jako klientská část je použit webový prohlížeč podporující JavaScript (tzv. lehký klient), žádné další požadavky na klientskou část prostředí nejsou kladeny. Současná verze plně podporuje MS Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší a Mozilla FireFox verze 1.5 nebo vyšší. Na připojení k internetu nejsou kladeny žádné speciální požadavky. Na serverové části jsou vyžadovány technologie J2EE (JSP, servlety) a databáze Oracle. Aktuálně je použit Oracle iAS (Internet Application Server) verze 10g a databázový server Oracle Database Server 9i.

Evidence objednávek DÚArchitektura aplikace

Aplikace je navržena jako třívrstvá aplikace obsahující prezentační, aplikační a datovou vrstvu. Prezentační vrstva využívá XML/XSLT transformace pro zobrazení dat a uživatelského rozhraní koncovému uživateli. Aplikační vrstva využívá technologie J2EE jako jsou servlety, JSP skripty a Java Beans a je v ní zpracována kompletní logika aplikace. Jako aplikační server je využíván Oracle Internet Information Server verze 10g od společnosti Oracle. Datová vrstva aplikace je postavena na databázovém serveru Oracle verze 9i (nebo 10g).

Bezpečnost aplikace

Bezpečnost aplikace je zajištěna autentifikací uživatele přihlašovacím jménem a heslem. Jednotliví uživatelé jsou rozděleni do uživatelských skupin. Ke každé skupině uživatelů je možné přiřadit množinu funkcí, kterou je daná skupina oprávněna provádět. Uživatelé jsou dále děleni podle zpracovatelské skupiny (hmotný inventář, SW), nákladového střediska a organizačních útvarů. Příslušnost uživatele k některé z těchto skupin má přímý vliv na přístup k datům a množinu povolených operací s daty.

Evidence objednávek DÚVlastnosti aplikace

Základní úkolem aplikace Evidence majetku je správa majetku. Aplikace podporuje celý životní cyklus majetkové položky: od pořízení majetku a zařazení až po vyřazení a likvidaci majetku. Ke každé majetkové položce je volitelně zaznamenávána historie, příslušenství a technické zhodnocení majetku.

Evidovat lze jak hmotný majetek tak software.V případě softwarových majetkových položek je doplněna možnost správy jednotlivých softwarových licencí, včetně evidence toho, zda jsou aktuálně využívány, na jakých počítačích a kterými uživateli.

Aplikace obsahuje funkce pro správu potřebných číselníků. Jedná se zejména o vnitřní číselníky organizace jako jsou nákladová střediska nebo organizační útvary. Dále pak obecné číselníky pro správu SKP, druhů majetku apod. Poslední skupinou číselníků jsou číselníky pro software.

Evidence majetku disponuje širokou podporou tiskových sestav ve třech formátech. Jednotlivé podporované formáty tiskových sestav jsou PDF sestavy, tiskové sestavy ve formátu HTML a textové tiskové sestavy určené pro tisk na velkokapacitních tiskárnách. Současná verze Evidence majetku disponuje cca 30-ti tiskovými sestavami od různých přehledových sestav přes inventární sestavy až po tisky jednotlivých karet majetku.

Evidence objednávek DÚ

Aplikace dále umožňuje definici a dynamické generování menu. Každá uživatelská skupina tak může mít definované jiné menu a s ním i jiné uživatelské funkce. Správa menu je přístupná administrátoru přímo v aplikaci evidence majetku. Definice menu pro jednotlivé uživatelské skupiny je uložena v databázi.

Velký prostor je v Evidenci majetku věnován importu a exportu dat. Export dat je umožněn do tří formátů XML, CSV a Excel. Pomocí exportu dat je možné provádět zálohu dat libovolné části databáze. Import dat slouží k hromadnému vládání dat do databáze. Je možné pomocí aplikace nahrát přímo soubor ve formátu CSV nebo je možné využít importní systém aplikace s podrobnou detekcí případných chyb v importních dávkách.

Evidence majetku má zabudovánu podporu více jazykových verzí. Základní verze obsahuje podporu až pro tři jazyky. Použité jazyky je možné opět spravovat přímo v aplikaci, současně aplikace nabízí možnost správy konkrétních slovníkových položek. V případě potřeby je možné aplikaci rozšířit o libovolný počet jazyků.

Zhodnocení aplikace

Internetová aplikace Evidence majetku je robustní a komplexní program pro kompletní správu majetku. Uplatnění najde především ve větších organizací s velkým počtem majetkových položek a potřebou přistupovat k evidenci majetku z libovolného místa ve světě.

Aplikace disponuje řadou užitečných funkcí, které usnadní, urychlí a zefektivní centrální správu majetku všech organizací.

Použité programovací jazyky a technologie

Klient

  • HTML 4.0
  • XML/XSLT tranformace
  • CCS 2 (kaskádové styly)
  • JavaScript (resp. JScript)

Aplikační server

  • Java/JSP/J2EE
  • Oracle iAS (Internet Application Server)

Databázový server

  • Oracle SQL
  • Oracle Database Server 9i

 


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více