eVýkaznictví

PC výkaznictví JASU®

eVýkaznictviProgram je určen ke zpracování účetního výkaznictví příspěvkových organizací, neziskových organizací a organizačních složek státu. Program je průběžně aktualizován dle vyhlášek a opatření MF. V současné době užívá program více než 2000 organizací.

eVýkaznictví

Podrobnější informace a stažení aplikace zde.

Ceník eVýkaznictví pro rok 2024 ke stažení zde.

Aplikace eVýkaznictví firmy MÚZO Praha s.r.o. slouží ke zpracování účetního výkaznictví příspěvkových organizací, neziskových organizací a organizačních složek státu a je průběžně aktualizována dle vyhlášek a opatření MF.

Aplikace je tvořena klientskou částí (běžící na PC uživatelů) a centrální aplikační a datovou částí, která je uložena na serverech společnosti MÚZO Praha s.r.o. (dále jen MÚZO). Komunikace mezi klientem a centrálním systémem je realizována formou bezpečné internetové komunikace (protokol HTTPS).

Správa uživatelů je prováděna centrálně v MÚZO nebo formou přidělení podrobnějších administračních práv v rámci multilicence (oprávnění v rámci kapitoly, kraje, hromadného zpracovatele a další).

eVýkaznictvíeVýkaznictví

Veškerá data jsou uložena pouze v centrálním úložišti, na lokálním PC uživatelů nejsou uložena žádná data. Klient eVýkaznictví tedy slouží pro komfortní práci se systémem (rich client) a neumožňuje offline zpracování dat. Počet instalací klienta není omezen a uživatel má k datům přístup po zadání uživatelského jména a hesla všude, kde je internetové připojení.

Klient umožňuje import datových souborů ve formátu XML dle platné legislativy, ruční zadání hodnot relevantních výkazů, zpracování kontrol (výkazových a mezivýkazových), sumarizaci hodnot výkazů dle nadefinovaných sumářů.

Při každém novém spuštění program kontroluje, zda není připravena nová verze programu a případně zajistí automatické stažení a instalaci nové verze.

Pro spuštění klienta eVýkaznictví je třeba PC s přístupem k internetu a s operačním systémem:

  • Windows 8 (včetně 8.1),
  • Windows 10.

 

 

 

 

 

 

 

 


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více