Desktopové aplikace

Úvod Produkty Realizované projekty Desktopové aplikace

Vybrané desktopové aplikace

  • Dotace (vytvořená za účelem sledování žádostí o dotace ze strany zastupitelských úřadů MZV ČR)
  • Evidence majetku (vytvořená za účelem evidence inventáře a skladových zásob a kontroly nakládání s pořízeným inventářem na zastupitelských úřadech MZV v zahraničí.)
  • Objednávky (vytvořená za účelem vystavování a předávání skladových objednávek v rámci organizačních složek ČSSZ)
  • ISROS JASU (systém umožňující detailní rozpis rozpočtu, průběžné zjišťování stavu rozpisu a jeho kontrolu; na míru pro MZV ČR a MŠMT)

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více