PC rozpočet JASU

Úvod Produkty Oblast Rozpočet PC rozpočet JASU

PC rozpočet JASU®

PC rozpočet JASU

Aktuální informace k programu na rok 2024 naleznete ZDE.

MÚZO Praha s.r.o. nabízí od roku 1998 program PC rozpočet JASU, který je určen ke zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení dle normativní metody MŠMT. Program byl vytvořen ve spolupráci s odborem rozpočtu MŠMT a je doporučeným softwarovým řešením zpracování rozpisu rozpočtu. Původní verze pro MS-DOS je od roku 2001 nahrazena verzí pro Windows. V roce 2003 používalo program 8 KÚ a přes 40 obcí s rozšířenou působností.

Základní přehled činnosti programu

  Načtení a kontrola všech potřebných podkladů pro zpracování rozpočtu jsou zpracovány tak, aby byly především omezeny nároky na pracnost. Načtení sítě škol a výkonů ze statistických výkazů je automatické (data se importují z databází vytvářených příslušnými programy ÚIV), uživatel provádí pouze jejich kontrolu a případné úpravy.

Po zadání všech potřebných údajů a jejich kontrole provádí program automaticky korekce normativů pro předepsané typy součástí a výchozí výpočet NIV (mzdových prostředků a ONIV) z načtených podkladů a rozpis na jednotlivé školy a jejich součásti.

Dle potřeby se průběžně zadávají úpravy rozpočtu. Každá úprava se kontroluje na hodnoty závazných ukazatelů rozpočtu.

Následují vlastní práce na rozpisu rozpočtu, korekce rozpisu jednotlivých součástí podle specifických potřeb škol a rozpis na paragrafy a položky rozpočtové skladby.

Rozpočet je možno upravovat normativně i nenormativně, je možné nezávisle upravovat mzdové prostředky, ONIV, počty pedagogických i nepedagogických zaměstnanců . Již při zadávání údajů může uživatel sledovat výsledné hodnoty rozpisu rozpočtu v členění za jednotlivé součásti nebo za celou organizaci.

  Důležitou částí programu je tiskový modul, který kromě základních tisků (přehledy škol a zařízení) umožňuje tisk specifických tabulek požadovaných MŠMT (okresní tabulky č. 1 až č. 9, průměry K, alfa, beta, Np, No, ONIV), dopisy závazných ukazatelů schváleného rozpočtu a upraveného rozpočtu pro jednotlivá školská zařízení a mnoho dalších užitečných kontrolních sestav.

Výstup zpracovaných údajů je zajištěn modulem EXPORT, který umožňuje výběr typu výstupní věty pro import do účetnictví (F/JASU, Gordic, PVT) a dále detailní nastavení výstupních dat (export všech nebo vybraných úprav rozpočtu, režim nahrání, řád Kč, zaokrouhlování atd.).

S programem může současně pracovat více uživatelů, součástí programu je i interní správa uživatelů s detailně nastavitelnými přístupovými právy.

Program je možné nastavit dle specifických potřeb uživatelů (např. parametry zaokrouhlování výpočtů, zadání koeficientu meziročního navýšení platů, zadání omezujících hodnot K2%, K4%, alfa, beta atd.).

Cenové podmínky

Náklady na vývoj a aktualizaci programu do konce roku 2001 hradilo MŠMT, proto byl program školským úřadům a jejich nástupcům - odborům/ref. školství KÚ/OkÚ - poskytován bezplatně.
Od roku 2004 byla pro obce s rozšířenou působností stanovena cena 3000 Kč/rok (bez DPH). 

Minimální systémové požadavky

  • PC IBM kompatibilní, procesor Intel Pentium nebo AMD K5
  • operační paměť 16MB RAM
  • minimálně 10MB volného prostoru na pevném disku
  • tiskárna libovolného typu
  • Windows 98, NT, ME, 2000, XP
  • podporované sítě - NOVELL 3.11 a vyšší, Windows 9x, NT, ME, 2000, XP

Související dokumenty ke stažení


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více