Majetek MZ

Evidence majetku MZ

 

Aplikace Evidence majetku MZ byla vytvořena na objednávku Ministerstva zemědělství ČR. Hlavním požadavkem bylo zavedení centrální evidence veškerého majetku MZ i jeho podřízených útvarů (Zemědělských agentur a Pozemkových úřadů) nad společnou databází. Moderní technologie umožňuje přístup k centrální databázi z cca 150 detašovaných pracovišť, která jsou rozmístěna po celé republice a propojena pomocí celorepublikové sítě MZ. Na způsob připojení k internetu nejsou kladeny žádné speciální požadavky. Vlastní aplikace je přístupná prostřednictvím internetového prohlížeče (tzv. lehký klient).

Evidence objednávek DÚAplikace umožňuje

 • vedení evidence veškerého majetku, a to jak v rámci celé organizace, tak i v členění podle podřízených organizačních struktur;
 • zachování původních inventárních číselných řad v rámci jednotlivých útvarů organizace;
 • zařazení i vyřazení majetkových karet i s tiskem příslušných formulářů;
 • využití vzorů pro zjednodušení zadávání karet majetku;
 • sledování postupného navyšování/snižování ceny majetku;
 • vedení doplňujících karet technických informací;
 • propojení karet ve vztahu nadřazená karta <--> příslušenství;
 • výstupy základních opisů a inventurních soupisů;
 • provádění hromadných změn;
 • použití fotografické dokumentace majetku;
 • vícejazyčnou komunikaci;
 • správu a údržbu číselníků;
 • jednoduchou práci s nápovědou;
 • v budoucnu se počítá s využitím čárového kódu a případně i s návazností systému na lokalizační GIS SW.

Evidence objednávek DÚZdokonalení vůči původnímu systému

 • náhrada zastaralých technologií používaných programových produktů;
 • centrální evidence veškerého majetku organizace s využitím komunikace po resortní síti;
 • pohodlnější a přehlednější zadávání zdrojových dat;
 • možnost propojení se systémem účetnictví.

 

 

 

Evidence objednávek DÚCharakteristika aplikace Aplikace Evidence majetku je vytvořena na platformě Oracle (Oracle Database Server, Oracle Internet Application Server) a může být provozována na www serveru pod libovolným operačním systémem (na MZe se používá OS Compaq Tru64 Unix). Propojení na www server se uskutečňuje protokolem HTTP.
Koncovým uživatelům postačuje k provozování aplikace průměrné PC, které má nainstalováno webový prohlížeč MS Internet Explorer verze 6.0 nebo vyšší a dále prohlížeč Adobe Acrobat.

Způsob generování tiskových výstupů

Pro generování tiskových sestav aplikace Evidence Majetku je použit procesor FOP, vyvinutý Apache Software Foundation, který je možno zdarma používat a bezplatně šířit. Tiskové sestavy jsou vytvářeny ve formátu PDF.
Zjednodušené výstupy resp. opisy seznamů je možné tisknout také pomocí interních tiskových funkcí prohlížeče. V tomto případě se použije volba v aplikaci pro přepnutí výstupu do tiskově optimalizovaného výstupu.
Tiskové výstupy je také možné vytvářet pomocí externího tiskového serveru Crystal Reports.

Použité programovací jazyky a technologie

 • Java/JSP/J2EE
 • HTML 4.0
 • CCS 2 (kaskádové styly)
 • JavaScript (resp. JScript)
 • Oracle SQL


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více