Specializované moduly

EIS JASU® CS obsahuje tyto specializované moduly:

 

Modul Dotace

Modul DotaceModul dotace umožňuje evidovat žádosti příspěvkových organizací o dotace poskytované z rozpočtu organizační složky státu, platební poukazy a vratky. Po schválení dotace je možné vystavit příkaz k úhradě v elektronické či tištěné podobě a provést zaúčtování evidovaných dokladů. V momentě provedení platby lze platební poukazy a vratky párovat s bankovním pohybem nebo pokladním dokladem.

 

 

 

 

Modul Dotace z ESF

Modul Dotace EUV modulu se evidují žádosti o prostředky pomoci z evropských fondů od konečných příjemců, platební poukazy, vratky a souhrnné žádosti o refundaci prostředků pro MF ČR. Po schválení žádosti je možné vystavit příkaz k úhradě v elektronické či tištěné podobě a provést zaúčtování evidovaných dokladů. V momentě provedení platby lze žádost párovat s bankovním pohybem nebo pokladním dokladem.
Modul umožňuje datovou komunikaci se systémy centrálního monitorovacího systému Monit7+ (dodavatel Tesco SW a.s.) a ISOP (dodavatel ASD Software s.r.o.) oběma směry.

 

 

Napojení na IISSP

EIS Jasu CS Modul Podvojné účetnictví

Předávání dat do IISSP / CSÚIS

Již v základní verzi STANDARD obsahuje modul Podvojné účetnictví komunikaci se systémem CSÚIS (předávání výkazů ve formátu " .xml").

 

 

 

Komunikace s IISSP / RISRE

Ekonomický informační systém EIS JASU® CS jako jeden z mála ekonomických systémů podporuje on-line i off-line propojení se systémem IISSP / RISRE (rozpočtová opatření, rezervace, platební styk).

Na obrázku je schematicky naznačena komunikace jednotlivých modulů EIS JASU® CS s dílčími částmi IISSP / RISRE.

komunikace jednotlivých modulů EIS JASU CS s dílčími částmi IISSP / RISRE

 

Přehled jednotlivých částí IISSP / RISRE a jejich příslušný obraz v EIS JASU® CS:

Rozpočet

Rezervace

Platební styk

Přeúčtování

Účetnictví (část Rozpočet) nebo specializovaný produkt ISROS

Vydané objednávky, Odběratelské smlouvy, Jiné rezervace

Závazky-Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Platební poukazy, Jiné závazky

Účetnictví

Komunikace je realizována pomocí webových služeb a zabezpečena osobními nebo systémovými certifikáty dle specifikace IISSP (technický manuál v platné verzi).

Pro vybrané zákazníky, kteří nemohou komunikovat s IISSP on-line (oddělení interní sítě od internetu) existuje také off-line řešení (předávání datových a stavových souborů opět dle specifikace IISSP).

MÚZO Praha s.r.o. se úspěšně zúčastnilo v roce 2012 se systémem EIS JASU® CS pilotního provozu IISSP / RISRE vybraných organizačních složek státu, konkrétně v celé kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu včetně 6 podřízených organizací. Kromě ověření funkčnosti na straně EIS JASU® CS, MÚZO Praha s.r.o. působilo také jako partner konsorcia IBM/SAP, autorů programových vybavení IISSP, a významně se podílelo na testování celého portálu RISRE/PS.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více