Porovnání verzí systému EIS JASU

Verze systému

Systém EIS JASU® CS je dodáván v následujících verzích:

  • Enterprise – typicky velké organizace s řádově desítkami uživatelů, složitými schvalovacími procesy, potřebou elektronické komunikace atd.
  • Standard – určeno pro malé organizace s menším počtem uživatelů
  • Standard Plus – rozšířená verze Standard, pokud uživatel požaduje využití některé z funkcí verze Enterprise
  • Demo – časově omezená testovací verze systému, funkčně shodná s verzí Standard

 

Níže jsou uvedeny základní vlastnosti a celkové porovnání verzí Standard a Enterprise systému EIS JASU® CS:

Vlastnosti systému

verze
Standard

verze
Enterprise

Doporučeno pro velké organizace  
Vysoké zabezpečení a ochrana konzistence dat díky použité technologii klient – server
Podpora pro Microsoft SQL Server (2000, 2005, 2008 vč. Express)
Podpora pro Oracle DB Server 9 a vyšší  
Jednotné ovládání všech modulů
Provázání prvotních dokladů na modul Účetnictví
Párování dokladů, které mají mezi sebou logické vazby např. Objednávky/Smlouvy a Závazky/Pohledávky, Banka/Pokladna a Závazky/Pohledávky atd.
Podpora pro CSÚIS
Podpora pro RISRE  
Finanční a řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
Základní přístupová práva (funkční role)
Detailní přístupová práva (dokladové a stavové role)  
Podpora pro podepisování dokladů elektronickým podpisem  
Import a export dokladů ve formátu ISDOC  
Odesílání tiskových sestav e-mailem  
Podpora inventur majetku za pomoci čárových kódů  
Integrované přihlašování Windows

 

Dostupné moduly systému EIS JASU® CS:

Modul

verze
Standard

verze
Enterprise

Podvojné účetnictví
Objednávky
Smlouvy
Závazky
Pohledávky
Banka(y)
Pokladna(y)
Příkazy k úhradě
Majetek
Sklady
Cestovní příkazy tuzemské
Cestovní příkazy zahraniční  
Napojení na rozšiřující moduly (ISROS, Dotace SR/PO/EU)  

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více