Případové studie

Případové studie nasazení EIS JASU® CS

Nasazení EIS JASU® CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním
PDF
Nasazení EIS JASU® CS v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR
PDF

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více