Novinky

Úvod Novinky

Změny ve vazbě F/JASU

15.01.2004

Byl aktualizován dokument Pokyny pro předávání údajů účetní závěrky.

celá aktualita

Aktualizace programu PC výkaznictví JASU - verze 3.20

09.01.2004

Nová verze programu PC výkaznictví JASU je připravena ke stažení na našich webových stránkách.

celá aktualita

Změna sazby DPH

01.01.2004

Vzhledem k tomu, že dle novely zákona o DPH podléhají služby výpočetní techniky od 1.1.2004 sazbě 22% místo dosavadní sazby 5%, dojde i ke zvýšení cen s DPH služeb a programů poskytovaných MÚZO. Ceny služeb bez DPH zůstávají beze změny.

celá aktualita

Případová studie ISROS JASU

02.12.2003

Program ISROS JASU (Integrovaný systém rozpočtu a skutečnosti) je systém umožňující detailní rozpis rozpočtu, průběžné zjišťování stavu rozpisu (schválený rozpočet, jednotlivé úpravy, upravený rozpočet) a především automatickou kontrolu rozpisu rozpočtu na zadané závazné ukazatele. Uživatelem programu je v současné době MZV a MŠMT.

celá aktualita

Termíny závěrek 2004

30.11.2003
Byl aktualizován kalendář termínů závěrek Účetnictví, Výkaznictví a Rozpočtu pro rok 2004.
celá aktualita

10. výročí založení společnosti MÚZO Praha s.r.o.

27.11.2003
Dne 24.11.2003 oslavila společnost MÚZO Praha s.r.o. desáté výročí založení.
celá aktualita

Uvolněna demoverze programu PC rozpočet JASU

22.10.2003

Byla uvolněna demoverze programu PC rozpočet JASU pro zpracování rozpočtu školských zařízení. Program je především určen pro krajské úřady a pověřené obce. Tato verze je plně funkční a odpovídá metodice zpracování rozpočtu pro rok 2003.

celá aktualita

Výkaznictví JASU - verze 3.18

06.10.2003

Verze 3.18 - Úprava vazeb na nový výkaz Příloha.

celá aktualita

Vykazování příspěvků a dotací na provoz v příspěvkových organizacích

23.09.2003

Dle vyhlášky č.505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák.č.563/1991 Sb. o účetnictví, příspěvkové organizace zřizované správci kapitol státního rozpočtu (dále státní PO) a příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (dále územní PO) vykazují příspěvky a dotace v účetním výkaze Příloha.

celá aktualita

Výkaznictví JASU - verze 3.15

25.06.2003

Verze 3.15 - Změna závazných ukazatelů a části VII výkazu Plnění rozpočtu Organizačních složek státu.

celá aktualita

Výkaznictví JASU - verze 3.12

04.06.2003

Verze 3.12 - Úprava vazeb a uvolnění ISPROFIN pro Organizační složky státu.

celá aktualita

Informace a nabídka spolupráce krajským úřadům

05.12.2002
Krajským úřadům nabízíme spolupráci při zpracování účetního výkaznictví, rozpočetnictví školských zařízení, rozpočetnictví a podvojného účetnictví.
celá aktualita

Informace a nabídka spolupráce městským úřadům s rozšířenou působností

05.12.2002
Městským úřadům nabízíme spolupráci při zpracování účetního výkaznictví, rozpočetnictví školských zařízení, rozpočetnictví a podvojného účetnictví.
celá aktualita
<< < 1 ... 12 13 14 15

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více