PC rozpočet JASU pro rok 2004

Úvod Novinky PC rozpočet JASU pro rok 2004

PC rozpočet JASU pro rok 2004

10.02.2004

Byla zahájena distribuce programu PC rozpočet JASU pro zpracování rozpočtu školských zařízení verze pro rok 2004. Informace o nové verzi a instalační pokyny již byly záslány obcím s rozšířenou působností a krajským úřadům, které si jej objednali.

Program umožňuje načtení a zpracování sítě škol včetně tzv. podsoučástí, statistických výkazů (výkony) a mzdových podkladů. Z připravených dat je pak vtvořen základní rozpočet jednotlivých zařízení, který je následně možné normativně i nenormativně upravovat. Program obsahuje mnoho tiskových výstupů (včetně tisku závazných ukazatelů pro jednotlivá zařízení) a také přímý výstup na elektronické médium pro přenos rozepsaného rozpočtu do účetnictví.

Změny pro rok 2004

  • Normativy doporučené MŠMT pro rok 2004
  • Aktualizovaný číselník studijních oborů
  • Protože normativy (hodnoty i jejich strukturu) si může každý kraj upravit dle svých potřeb, byl program upraven tak, aby umožnil rozdělení jednotlivých normativů dle počtu výkonů (např. MŠ do 20 a nad 20).
  • Při načítání výkazu V17 (stravování) se nově načítá řádek obsahující údaje o počtech jídel, která se odvážejí do jiného zařízení. Protože není možné automaticky dohledat, pro které zařízení resp. pro který typ zařízení jsou jídla připravována, je u takového zařízení použit jeden z normativů dané kuchyně/jídelny. V případě potřeby je možné načtené údaje ručně upravit.
  • V síti škol se po stisku pravého tlačítka myši nad seznam zařízení objeví nabídka, která umožňuje slučovat jednotlivé součásti (převést součást pod jiné ředitelství včetne již zpracovaného rozpočtu). Pokud je označen řádek s ředitelstvím, jsou pod novou školu přeneseny všechny součásti, jinak je přenesena pouze označená součást.


Podobnější informace o programu.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Zaoral, tel: 224 091 650, e-mail: pz@jasu.cz


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více