Nové verze programu PC účetnic...

Úvod Novinky Nové verze programu PC účetnictví JASU

Nové verze programu PC účetnictví JASU

30.04.2004

Byly uvolněny nové verze programu PC účetnictví JASU, pro WINDOWS verze 3.05, pro DOS verze 2.28.

Obě verze obsahují úpravy provedené na základě změn v zákonu o DPH a na základě vstupu ČR do EU.

Namátkou můžeme jmenovat:
- změna základní sazby DPH z 22% na 19%
- nový číselník Typy plnění DPH
- zavedení tzv. "Daňového období"
- změna formátu DIČ podle EU
- doplněné pole IBAN a BIC pro zahraniční platby


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více