Aktualizace programu PC výkaznic...

Úvod Novinky Aktualizace programu PC výkaznictví JASU - verze 4.02

Aktualizace programu PC výkaznictví JASU - verze 4.02

23.06.2004
Nová verze programu PC výkaznictví JASU pro zpracování a kontrolu účetních výkazů Pololetní závěrky 2004 je připravena ke stažení na našich webových stránkách.

Na našich webových stránkách je v sekci Ke stažení / Plné verze programů připravena ke stažení nová verze programu PC výkaznictví JASU 4.02 určená pro zpracování pololetní účetní uzávěrky 2004.

Nejpodstatnější změny v programu oproti minulým verzím:

1.změny v účtové osnově (OSS+PO+USC)
2.změny v rozpočtové skladbě (OSS+PO+USC)
3.změny v číselníku ISPROFIN (OSS)
4.změny některých textů položek ve výkazech ROZVAHA, VÝSLEDOVKA, PŘÍLOHA (OSS+PO+USC)
5.úprava vyhodnocení chybných vazeb a chyb ve výkazech - rozšíření barených indikátorů (červená, zelená, žlutá)
6.nové kontrolní výkazové a mezivýkazové vazby


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více