Aktualizace programu PC účetnic...

Úvod Novinky Aktualizace programu PC účetnictví JASU

Aktualizace programu PC účetnictví JASU

15.06.2004
Byl aktualizován program PC účetnictví JASU, nová verze pro WINDOWS 3.07.

Změny a úpravy ve verzi:


- úpravy a rozšíření v agendách Pohledávky a Závazky
- pro OSS úprava účetních sestav Bankovních údajů
- úprava souboru ve formátu F/JASU
- pro PO a OSS tisk rozšířené verze přílohy
- rozšíření možností zaokrouhlování
- nový formát elektronického styku s bankou


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více