Případová studie ISROS JASU

Úvod Novinky Případová studie ISROS JASU

Případová studie ISROS JASU

02.12.2003

Program ISROS JASU (Integrovaný systém rozpočtu a skutečnosti) je systém umožňující detailní rozpis rozpočtu, průběžné zjišťování stavu rozpisu (schválený rozpočet, jednotlivé úpravy, upravený rozpočet) a především automatickou kontrolu rozpisu rozpočtu na zadané závazné ukazatele. Uživatelem programu je v současné době MZV a MŠMT.

Rozpis rozpočtu je zpracováván referenty, kteří mají stanoveny oblasti své působnosti (rozsah působnosti je určen povolenými paragrafy a položkami rozpočtové sklady a povolenými kódy ISPROFIN). Správce rozpočtu stanovuje referentům závazné ukazatele pro jednotlivé úpravy. Správnost rozpisu rozpočtu je zajištěna automatickou kontrolou rozpisu vůči stanoveným závazným ukazatelům.

Program umožňuje zadávání jednotlivých úprav ve členění: referent, paragraf, položka, kód ISPROFIN, u mzdových položek je dále možné zadat limity počtu zaměstnanců. Číselníky nutné pro vytváření rozpočtu (paragrafy a položky rozpočtové skladby, kódy ISPROFIN) je možné plnit ručně nebo aktualizovat prostřednictvím sítě internet ze serveru společnosti MÚZO Praha s.r.o., kde je udržována jejich platná podoba.

V každém okamžiku je možné zjistit aktuální stav rozpisu rozpočtu s možností výběru sumarizace (celá kapitola, referent, vybrané programy ISPROFIN). Kromě aktuálního stavu je možné sledovat historii rozpisu rozpočtu dle jednotlivých úprav rozpočtu.

Více informací o případové studii ISROS JASU.

Další informace poskytne autor projektu Ing. Petr Zaoral, tel. 224 091 650, e-mail: pz@jasu.cz.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více