Objednávky ČSSZ

Objednávky ČSSZ

 

Projekt Objednávky je výhradně určen pracovníkům ústředí České správy sociálního zabezpečení a byl vytvořen za účelem vystavování a předávání skladových objednávek v rámci organizačních složek ČSSZ.

ukazky-dotace Popis programu

Objednávky lze tvořit na základě seznamu skladových karet, který je aktualizován vždy na začátku každého měsíce. Aktualizační soubor rozesílá oddělení skladu. Po zavedení všech objednávek za dané období a odeslání objednávek do oddělení skladu je nutné provést měsíční závěrku, která zvýší objednávkové období a připraví systém na období další.

Program umožňuje kromě běžného zpracování měsíčních objenávek, také sumarizované zpracování za celou ČSSZ bez ohledu na časové období. Tato část programu je ovšem určena pouze pracovníkům skladů a ostatní uživatelé nemají do této části programu přístup.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více