Majetek MZV

Evidence majetku MZV

 

Program Evidence majetku MZV je určen výhradně pracovníkům Ministerstva zahraničních věcí ČR. Byl vytvořen za účelem evidence inventáře a skladových zásob a kontroly nakládání s pořízeným inventářem na zastupitelských úřadech MZV v zahraničí.

Evidence objednávek DÚProgram umožňuje

 • evidovat inventář na ZÚ dle skupiny a klasifikace,
 • sledovat životnost inventáře,
 • vytvářet různé druhy návrhů na vyřazení pro různé odbory na ústředí MZV v závislosti na druhu, klasifikaci a životnosti inventáře,
 • vytvářet likvidační protokoly,
 • na ústředí MZV kontrolovat správnost postupu při vyřazování inventáře na ZÚ s detekcí chyb,
 • provádět inventuru na ZÚ a vytvářet inventarizační datové soubory pouze se souhlasem ústředí MZV,
 • evidovat materiál na jednotlivých skladech a materiál v užívání,
 • pracovat s příjemkou a výdejkou pro více skladů zároveň,
 • pracovat a spravovat další samostatná PC na ZÚ pro práci se sklady s návazností na hlavní PC bez síťového propojení,
 • jednoduchou práci s nápovědou.

Zdokonalení vůči původním programům

 • moderní uživatelské rozhraní a způsob ukládání dat,
 • pohodlnější zadávání dat, přehlednější a jednoduší orientace v programu,
 • standardní způsob instalace programu v prostředí Windows,
 • sloučení evidence inventáře a materiálu do jednoho programu,
 • rozdělení návrhu na vyřazení na několik typů dle povahy inventáře,
 • práce s příjemkou a výdejkou pro více skladů zároveň,
 • podstatně lépe zabraňuje chybám způsobených uživateli, poruchami hardware, výpadky proudu a podobně.

Program je vytvořen ve Visual FoxPro 8.0, data jsou ukládána na Microsoft SQL server 2000.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více