NBÚ Bezpečnost, důvěryhodnost

Národní bezpečnostní úřad České republiky (NBÚ ČR) provedl v naší společnosti bezpečnostní prověrku (412/2005 Sb.) a udělil nám dne 9. 5. 2012 certifikát Osvědčení podnikatele na stupeň utajení "D" - Důvěrné.
Tímto certifikátem NBÚ ČR osvědčuje, že prověřené subjekty jsou bezpečnostně spolehlivé a důvěryhodné a mohou jim být poskytovány citlivé informace v rámci příslušného stupně utajení při spolupráci na obchodních projektech.

 


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více