Microsoft Certified Partner

Úvod O nás Certifikáty Microsoft Certified Partner

MÚZO Praha s.r.o. je součástí celosvětového partnerského programu určeného firmám, které používají technologie společnosti Microsoft k vývoji a distribuci softwarových řešení. Tyto technologie jsme použili např. při vývoji ekonomického informačního systému EIS JASU® CS. Proto jsme se rozhodli otestovat náš produkt společností Microsoft.

Jedním z důvodů tohoto náročného testování bylo prověření kvality námi vyvíjeného produktu a jeho plné kompatibility s technologiemi společnosti Microsoft, které zaujímají na trhu informačních technologií dominantní postavení a které převážná většina našich zákazníků používá při své práci.

Součástí testování byla také certifikace systému EIS JASU® CS pro použití v operačním systému Windows 7 (logo „Compatible with Windows 7“) a později také certifikace pro použití v operačním systému Windows 8 (Competency test for Windows 8). Tím je zaručeno, že naši zákazníci mohou bez problémů přejít na tento operační systém bez další nutnosti funkčního ověřování.

MÚZO Praha s.r.o. je od roku 2010 certifikovaným partnerem společnosti Microsoft (Microsoft Certified Partner), aktuálně s kompetencí Silver Application Development.

 

To je mimo jiné zárukou, že pro návrh a vývoj našich systémů využíváme vždy poslední verze vývojových nástrojů.

Logo Microsoft Certified Partner - Silver Applicqation Development


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více