ISO 9001 Systém managementu kvality

Zavedení systému managementu kvality (dále SMK) podle ČSN EN ISO 9001 v MÚZO Praha s.r.o. bylo strategickým rozhodnutím společnosti. Stalo se tak na mimořádné valné hromadě společnosti v září v roce 2007.

Cílem zavedení SMK bylo další zlepšování služeb zákazníkům, optimalizace vnitřních procesů společnosti a samozřejmě také poptávka zákazníků po tomto druhu kvalifikace např. ve vypisovaných výběrových řízeních.

Ve spolupráci s poradenskou firmou ASAP Consulting byl pak v naší společnosti vytvořen SMK podle normy ČSN EN ISO 9001. Od 19.12.2007 jsme držiteli certifikátu podle této normy pro předmět činnosti: Poskytování služeb v oblasti IT. SMK v naší společnosti je pravidelně auditován akreditovaných certifikačním orgánem (dříve DQS Czech s.r.o., od roku 2017 PRO-CERT s.r.o.). S přechodem na novou normu ČSN EN ISO 9001:2016 nám byl vystaven certifikát s platností do 25.11.2019.

Základním požadavkem normy ČSN EN ISO 9001 je důsledná identifikace veškerých záznamů, které slouží jako důkazy o efektivním fungování společnosti a poskytují obraz o všech probíhajících procesech organizace.  Zejména se jedná o požadavky specifikované zákazníkem, ekonomické ukazatele, záznamy týkající se nákupu, evidence zakázek a jejich průběhu apod. Pro potřeby SMK jsme vytvořili vlastní intranetový informační systém, který je neustále rozvíjen a zlepšován. Vybrané informace jsou dostupné také koncovým zákazníkům, takže mohou sami kontrolovat průběh přípravy a realizace svých zakázek. V oblasti rozvoje vědomostní úrovně zaměstnanců jsou zajišťována odborná školení z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, v oblasti návrhu a vývoje SW produktů pak školení k osvojení moderních technologií.

 


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více