Reference

Úvod O nás Reference

Mezi naše zákazníky patří:

 • Kancelář prezidenta republiky
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu
 • Úřad vlády České republiky
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo dopravy a spojů
 • Ministerstvo zemědělství
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo kultury
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Úřad pro veřejné informační systémy
 • Český statistický úřad
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Komise pro cenné papíry
 • Český báňský úřad
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Ústavní soud
 • Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • dalších více než 3 000 organizací

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více