Moduly EIS 1

Kurz "Moduly EIS 1 (Podvojné účetnictví, Účetní výkazy, Závazky, Pohledávky, Banka, Pokladna)"

Minimální požadované znalosti: Základní ovládání PC
Přibližná doba trvání:               4 hod.

Tento kurz je určen zejména pro nové uživatele EIS.
Kromě základních informací o programu se uživatelé seznámí s tím, jak pracovat s moduly Účetnictví, Závazky, Pohledávky, Banka, Pokladna.

V tomto kurzu nejsou probírány specifické funkce a postupy organizačních složek státu (vazba na IISSP apod.). V případě zájmu o tuto problematiku je třeba si dohodnout individuální školení.

Osnova kurzu:

 • Základní orientace v programu
 • Stručné seznámení s účelem a možnostmi jednotlivých modulů

Podvojné účetnictví:

 • Základní nastavení modulu
 • Definice účtového rozvrhu a vazeb na výkazy
 • Zápis a editace účetních dokladů (zpravidla interní doklady)
 • Funkce vyhledávání, třídění
 • Nastavení rozpočtu
 • Účetní sestavy a výkazy
 • Export výkazů

Závazky:

 • Základní nastavení modulu
 • Zápis a editace dokladů
 • Zaúčtování závazků
 • Vytvoření příkazu k úhradě v papírové i elektronické podobě
 • Tisk sestav
 • Funkce vyhledávání, třídění
 • Párování

Pohledávky:

 • Základní nastavení modulu
 • Zápis a editace dokladů
 • Zaúčtování pohledávek
 • Tisk faktur a ostatních sestav
 • Funkce vyhledávání, třídění
 • Párování

Banka:

 • Základní nastavení modulu
 • Ruční zápis a editace
 • Import bankovního výpisu ze souboru
 • Hromadné a jednotlivé párování
 • Účtování
 • Funkce vyhledávání, třídění
 • Tiskové sestavy

Pokladna:

 • Základní nastavení modulu
 • Zápis a editace pokladního dokladu
 • Párování
 • Účtování
 • Funkce vyhledávání, třídění
 • Tiskové sestavy

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více