DisPro

DisPro

Internetová aplikace DisPro (dostupná na adrese http://support.muzo.cz) slouží k distribuci softwarových produktů.  Pomocí této aplikace předáváme zákazníkům instalační soubory, aktualizace, opravy, dále pak příručky, manuály a další soubory.

 

 Přehled požadavků

Vybrané produkty resp. programové či jiné soubory jsou dostupné ve veřejné části systému a mají je k dispozici registrovaní i neregistrovaní uživatelé. Příkladem jsou aktualizační soubory programu EIS JASU® CS.

Do privátní části pak mají vstup pouze registrovaní uživatelé a v závislosti na konkrétním nastavení jejich přístupových práv mají přístup jen ke svým produktům a souborům.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více