Moduly EIS 2

Kurz "Moduly EIS 2 (Evidence majetku a sklady)"

Minimální požadované znalosti: Základní ovládání PC
Přibližná doba trvání:               3 hod.

Kurz je určen pro začínající uživatele v rámci modulu Evidence majetku a Sklady. Uživatelé získají informace o úvodním nastavení parametrů modulů, postupu založení majetkových karet, zařazení do používání, vyřazení, převodech, práci s odpisy a dalších funkcí programu. Probírány jsou i tiskové výstupy a inventury. V rámci modulu Sklady je probíráno založení skladové karty, vytváření příjemek/výdejek a souvisejících výstupů. V případě zájmu předvedeme i práci s prodejkami.

Osnova kurzu:

 • Základní orientace v programu

Majetek:

 • Základní nastavení modulu
 • Zadání nové majetkové karty
 • Zařazení majetku do používání
 • Vyřazení majetku
 • Převody majetku
 • Práce s odpisy
 • Tiskové sestavy, filtry

Sklady:

 • Základní nastavení modulu
 • Založení nové skladové karty
 • Vytvoření příjemky
 • Tisk příjemky
 • Zaúčtování příjemky
 • Vytvoření výdejky
 • Tisk výdejky
 • Zaúčtování výdejky
 • Vyhledávání, filtry, třídění
 • Tiskové sestavy

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více