OKmzdy - vlastnosti

Vlastnosti produktu OKmzdy

Univerzální použitelnost

 • Pro obchodní, výrobní, rozpočtové a příspěvkové organizace
 • Měsíční, časová a úkolová mzda
 • Pracovní poměry s úvazkem i bez úvazku
 • Možnost vlastních složek mzdy, náhrad a srážek
 • Rozsáhlá konfigurace, skupiny uživatelů, různé úrovně přístupu

Velmi snadné zadávání údajů

 • Ovládání soustavou nabídek (menu), seznamů, formulářů a dialogů
 • Propracovaná soustava nabídek, kontrol, otázek a upozornění
 • Přehledné a názorné zobrazení zadání a výsledků
 • Trvalé i měsíční složky, časové údaje

Kontrola zadávaných údajů

 • Kontrola logické správnosti, kontrola kolize nepřítomnosti
 • Kontrola údajů v okamžiku zadání, kontrola celková, dílčí a jednotlivá
 • Kontrola nestandardního obsahu standardizovaných polí s varováním
 • Kontrola rodného čísla, bankovního spojení

Přesné a zaručené výpočty

 • Testované postupy výpočtu náhrad a dávek, daní, sociálního a zdravotního pojištění
 • Historie legislativních pravidel
 • Včasné informace o legislativních změnách a nové verze programu

Možnost práce v reálném čase

 • Okamžité výpočty a okamžitě viditelné výsledky
 • Daňové prohlášení s časovou platností
 • Zadávání nepřítomnosti v minulosti, přítomnosti i budoucnosti

Opravy v minulosti

 • Možnost cestování časem v celé historii
 • Doplatky a přeplatky částek z minulých období
 • Vytvoření sestav za libovolné období

Respektování organizačního členění firmy

 • Útvary, střediska, činnosti a zakázky
 • Účetní zařazení pracovníka, pracovního poměru a jednotlivých položek
 • Stupňová organizační struktura

Služby zákazníkům

 • Aktualizace programu
 • Hotline
 • Školení a další služby
 • Záchrana vašich kritických dat
 • Diskusní fórum
 • Setkání uživatelů

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více