Důležité termíny

Úvod Důležité termíny

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-5/2021

Datum: 14. 06. 2021

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-5/2021

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-5/2021

Datum: 15. 06. 2021

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-5/2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-5/2021 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 06. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-5/2021 (Vyhl. 272/2017)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-5/2021)

Datum: 18. 06. 2021

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-5/2021)

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-6/2021

Datum: 07. 07. 2021

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-6/2021

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-6/2021

Datum: 10. 07. 2021

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-6/2021

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-6/2021)

Datum: 13. 07. 2021

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-6/2021)

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-6/2021

Datum: 13. 07. 2021

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-6/2021

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 1-6/2021

Datum: 13. 07. 2021

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 1-6/2021

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-6/2021

Datum: 14. 07. 2021

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-6/2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-6/2021 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 07. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-6/2021 (Vyhl. 272/2017)

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-6/2021)

Datum: 19. 07. 2021

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-6/2021)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-6/2021)

Datum: 19. 07. 2021

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-6/2021)

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-6/2021

Datum: 26. 07. 2021

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-6/2021

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-6/2021

Datum: 30. 07. 2021

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-6/2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (Č) za 1-6/2021 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 30. 07. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (Č) za 1-6/2021 (Vyhl. 272/2017)

Termín pro návrh rozpočtu státních PO na rok 2021

Datum: 30. 07. 2021

Termín pro návrh rozpočtu státních PO na rok 2021

Termín předání výkazu Pomocný konsolidační přehled

Datum: 02. 08. 2021

Termín předání výkazu Pomocný konsolidační přehled

Termín pro předání výkazu o schvalování účetní závěrky

Datum: 02. 08. 2021

Termín pro předání výkazu o schvalování účetní závěrky

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-7/2021

Datum: 04. 08. 2021

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-7/2021

1 2 3 > >>

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více