Důležité termíny

Úvod Důležité termíny

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-7/2022)

Datum: 12. 08. 2022

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-7/2022)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-7/2022

Datum: 14. 08. 2022

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-7/2022

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-7/2022

Datum: 15. 08. 2022

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-7/2022

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-7/2022 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 08. 2022

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-7/2022 (Vyhl. 272/2017)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-7/2022)

Datum: 19. 08. 2022

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-7/2022)

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-8/2022

Datum: 05. 09. 2022

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-8/2022

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-8/2022

Datum: 10. 09. 2022

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-8/2022

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-8/2022)

Datum: 13. 09. 2022

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-8/2022)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-8/2022

Datum: 14. 09. 2022

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-8/2022

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-8/2022 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 09. 2022

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-8/2022 (Vyhl. 272/2017)

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-8/2022

Datum: 15. 09. 2022

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-8/2022

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-8/2022)

Datum: 19. 09. 2022

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-8/2022)

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-9/2022

Datum: 05. 10. 2022

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-9/2022

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-9/2022

Datum: 10. 10. 2022

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-9/2022

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-9/2022)

Datum: 13. 10. 2022

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-9/2022)

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-9/2022

Datum: 13. 10. 2022

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-9/2022

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 1-9/2022

Datum: 13. 10. 2022

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 1-9/2022

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-9/2022

Datum: 14. 10. 2022

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-9/2022

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2022 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 17. 10. 2022

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2022 (Vyhl. 272/2017)

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-9/2022)

Datum: 19. 10. 2022

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-9/2022)

1 2 > >>

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více