Důležité termíny

Úvod Důležité termíny

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-2/2024

Datum: 05. 03. 2024

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-2/2024

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-2/2024

Datum: 08. 03. 2024

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-2/2024

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-2/2024)

Datum: 13. 03. 2024

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-2/2024)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-2/2024

Datum: 14. 03. 2024

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-2/2024

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-2/2024

Datum: 15. 03. 2024

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-2/2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-2/2024 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 03. 2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-2/2024 (Vyhl. 272/2017)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-2/2024)

Datum: 19. 03. 2024

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-2/2024)

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-3/2024

Datum: 04. 04. 2024

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-3/2024

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-3/2024

Datum: 10. 04. 2024

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-3/2024

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-3/2024

Datum: 12. 04. 2024

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-3/2024

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 3/2024

Datum: 12. 04. 2024

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 3/2024

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-3/2024)

Datum: 12. 04. 2024

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-3/2024)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-3/2024

Datum: 12. 04. 2024

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-3/2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-3/2024 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 04. 2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-3/2024 (Vyhl. 272/2017)

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-3/2024)

Datum: 19. 04. 2024

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-3/2024)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-3/2024)

Datum: 19. 04. 2024

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-3/2024)

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-3/2024

Datum: 25. 04. 2024

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-3/2024

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-3/2024

Datum: 30. 04. 2024

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-3/2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (Č) za 1-3/2024 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 30. 04. 2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (Č) za 1-3/2024 (Vyhl. 272/2017)

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-4/2024

Datum: 06. 05. 2024

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-4/2024

1 2 3 4 5 > >>

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více