Důležité termíny

Úvod Důležité termíny

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-9/2023

Datum: 04. 10. 2023

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-9/2023

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-9/2023

Datum: 10. 10. 2023

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-9/2023

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-9/2023)

Datum: 13. 10. 2023

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-9/2023)

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-9/2023

Datum: 13. 10. 2023

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-9/2023

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 1-9/2023

Datum: 13. 10. 2023

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 1-9/2023

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-9/2023

Datum: 13. 10. 2023

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-9/2023

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2023 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 16. 10. 2023

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2023 (Vyhl. 272/2017)

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-9/2023)

Datum: 19. 10. 2023

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-9/2023)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-9/2023)

Datum: 19. 10. 2023

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-9/2023)

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-9/2023

Datum: 25. 10. 2023

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-9/2023

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-9/2023

Datum: 30. 10. 2023

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-9/2023

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2023 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 30. 10. 2023

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2023 (Vyhl. 272/2017)

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-10/2023

Datum: 03. 11. 2023

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-10/2023

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-10/2023

Datum: 10. 11. 2023

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-10/2023

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-10/2023)

Datum: 13. 11. 2023

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-10/2023)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-10/2023

Datum: 14. 11. 2023

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-10/2023

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-10/2023

Datum: 15. 11. 2023

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-10/2023

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-10/2023 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 11. 2023

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-10/2023 (Vyhl. 272/2017)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-10/2023)

Datum: 16. 11. 2023

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-10/2023)

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-11/2023

Datum: 05. 12. 2023

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-11/2023

1 2 > >>

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více