Důležité termíny

Úvod Důležité termíny

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-3/2019

Termín akce: 03. 04. 2019

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-3/2019

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-3/2019

Termín akce: 10. 04. 2019

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-3/2019

Závěrka účetnictví JASU za měsíc březen 2019

Termín akce: 10. 04. 2019

Závěrka účetnictví JASU za měsíc březen 2019

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-3/2019)

Termín akce: 12. 04. 2019

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-3/2019)

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-3/20193

Termín akce: 12. 04. 2019

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-3/20193

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 3/2019

Termín akce: 12. 04. 2019

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 3/2019

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-3/2019

Termín akce: 14. 04. 2019

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-3/2019

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-3/2019 (Vyhl. 272/2017)

Termín akce: 15. 04. 2019

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-3/2019 (Vyhl. 272/2017)

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-3/2019)

Termín akce: 18. 04. 2019

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-3/2019)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-3/2019)

Termín akce: 18. 04. 2019

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-3/2019)

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-3/2019

Termín akce: 25. 04. 2019

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-3/2019

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-3/2019

Termín akce: 30. 04. 2019

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-3/2019

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (Č) za 1-3/2019 (Vyhl. 272/2017)

Termín akce: 30. 04. 2019

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (Č) za 1-3/2019 (Vyhl. 272/2017)

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-4/2019

Termín akce: 06. 05. 2019

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-4/2019

Závěrka účetnictví JASU za měsíc duben 2019

Termín akce: 10. 05. 2019

Závěrka účetnictví JASU za měsíc duben 2019

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-4/2019

Termín akce: 10. 05. 2019

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-4/2019

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-4/2019)

Termín akce: 13. 05. 2019

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-4/2019)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-4/2019

Termín akce: 14. 05. 2019

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-4/2019

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-4/2019

Termín akce: 15. 05. 2019

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-4/2019

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-4/2019 (Vyhl. 272/2017)

Termín akce: 15. 05. 2019

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-4/2019 (Vyhl. 272/2017)

1 2 3 4 5 > >>

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více