Důležité termíny

Úvod Důležité termíny

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-11/2022

Datum: 05. 12. 2022

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-11/2022

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-11/2022

Datum: 10. 12. 2022

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-11/2022

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-11/2022)

Datum: 13. 12. 2022

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-11/2022)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-11/2022

Datum: 14. 12. 2022

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-11/2022

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-11/2022 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 12. 2022

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-11/2022 (Vyhl. 272/2017)

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-11/2022

Datum: 15. 12. 2022

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-11/2022

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-11/2022)

Datum: 19. 12. 2022

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-11/2022)


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více