Důležité termíny

Úvod Důležité termíny

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-6/2024

Datum: 03. 07. 2024

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-6/2024

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-6/2024

Datum: 10. 07. 2024

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-6/2024

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-6/2024)

Datum: 12. 07. 2024

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-6/2024)

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-6/2024

Datum: 12. 07. 2024

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-6/2024

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 1-6/2024

Datum: 12. 07. 2024

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 1-6/2024

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-6/2024

Datum: 12. 07. 2024

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-6/2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-6/2024 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 07. 2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-6/2024 (Vyhl. 272/2017)

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-6/2024)

Datum: 19. 07. 2024

Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za kapitolu (1-6/2024)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-6/2024)

Datum: 19. 07. 2024

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-6/2024)

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-6/2024

Datum: 25. 07. 2024

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-6/2024

Termín pro návrh rozpočtu státních PO na rok 2023

Datum: 31. 07. 2024

Termín pro návrh rozpočtu státních PO na rok 2023

Termín předání výkazu Pomocný konsolidační přehled

Datum: 31. 07. 2024

Termín předání výkazu Pomocný konsolidační přehled

Termín pro předání výkazu o schvalování účetní závěrky

Datum: 31. 07. 2024

Termín pro předání výkazu o schvalování účetní závěrky

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-7/2024

Datum: 05. 08. 2024

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-7/2024

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-7/2024

Datum: 09. 08. 2024

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-7/2024

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-7/2024)

Datum: 13. 08. 2024

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-7/2024)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-7/2024

Datum: 14. 08. 2024

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-7/2024

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-7/2024

Datum: 15. 08. 2024

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-7/2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-7/2024 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 08. 2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-7/2024 (Vyhl. 272/2017)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-7/2024)

Datum: 19. 08. 2024

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-7/2024)

1 2 3 > >>

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více