Důležité termíny

Úvod Důležité termíny

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-7/2021

Datum: 10. 08. 2021

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-7/2021

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-7/2021)

Datum: 13. 08. 2021

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-7/2021)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-7/2021

Datum: 14. 08. 2021

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-7/2021

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-7/2021

Datum: 16. 08. 2021

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-7/2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-7/2021 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 16. 08. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-7/2021 (Vyhl. 272/2017)

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-7/2021)

Datum: 19. 08. 2021

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-7/2021)

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-8/2021

Datum: 03. 09. 2021

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-8/2021

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-8/2021

Datum: 10. 09. 2021

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-8/2021

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-8/2021)

Datum: 13. 09. 2021

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-8/2021)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-8/2021

Datum: 14. 09. 2021

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-8/2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-8/2021 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 09. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-8/2021 (Vyhl. 272/2017)

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-8/2021

Datum: 15. 09. 2021

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-8/2021

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-8/2021)

Datum: 17. 09. 2021

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-8/2021)

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-9/2021

Datum: 05. 10. 2021

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-9/2021

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-9/2021

Datum: 10. 10. 2021

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-9/2021

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-9/2021)

Datum: 13. 10. 2021

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-9/2021)

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-9/2021

Datum: 13. 10. 2021

Předání výkazu Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS za organizaci za 1-9/2021

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 1-9/2021

Datum: 13. 10. 2021

Výkaz o zaměstnanosti regulované státem za 1-9/2021

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-9/2021

Datum: 14. 10. 2021

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-9/2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2021 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 10. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2021 (Vyhl. 272/2017)

<< < 1 2 3 > >>

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více