Důležité termíny

Úvod Důležité termíny

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-11/2021

Datum: 10. 12. 2021

Termín pro konec aktualizace údajů organizací v RIS za 1-11/2021

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-11/2021)

Datum: 13. 12. 2021

Termín pro FIN státních fondů za organizace (1-11/2021)

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-11/2021

Datum: 14. 12. 2021

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-11/2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-11/2021 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 12. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-11/2021 (Vyhl. 272/2017)

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-11/2021

Datum: 15. 12. 2021

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-11/2021

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-11/2021)

Datum: 17. 12. 2021

Termín pro schválení FIN státních fondů (1-11/2021)

<< < 1 2

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více