Vzdálená podpora

Úvod Služby Podpora zákazníků Vzdálená podpora

Vzdálená podpora

Pro rychlou a efektivní podporu našich zákazníků používáme systém vzdálené podpory pomocí produktu TeamViewer.

Tento způsob podpory poskytuje širší možnosti v situacích, kdy standardní telefonické nebo e-mailová podpora nestačí. Zároveň uživatel na svém monitoru vidí, co operátor provádí - může tedy veškerou činnost kontrolovat, event. mu názorná ukázka ujasní problémovou situaci.

Návod na stažení a spuštění programu TeamViewer

1) Klikněte na odkaz „stáhnout“ v části Ke stažení / Vzdálená podpora. Objeví se dialog s dotazem, zda chcete soubor spustit nebo uložit (viz obr.).

Spustit nebo Uložit?

 

2) Zvolte možnost spustit. Soubor se začne stahovat.

3) Po ukončení stahování se systém může opětovně dotázat, zda chcete soubor spustit.

4) Zvolte možnost spustit. Program se spustí a objeví se okno, které vás informuje o vašem ID a heslu
( viz obr. - uvedené údaje o ID a hesle jsou pouze ilustrativní ).

 

5) Tyto informace laskavě sdělte pracovníkovi MÚZO Praha. Poté bude schopen na svém počítači zobrazit přesně to, co vidíte vy na svém počítači a pomoci vám při řešení problému pomocí názorné ukázky.

Bezpečnostní informace

TeamViewer je velmi dobře zabezpečeným řešením pro vzdálenou správu. Vaše spojení využívá plně šifrovaný kanál užívající 1024-bit RSA pro výměnu klíčů a následně 256-bit AES algoritmus pro kódování přenosu.

Některé antivirové programy mohou TeamViewer označit jako potenciálně nebezpečný nebo keylogger (keylogger tj. program, který zachycuje práci uživatele).

Můžete si být jisti, že TeamViewer neprovádí žádnou špionáž! Podle povahy práce (přenos obrazovky a vstupu z jednoho počítače do druhého) však vyžaduje hlubší přístup do systému, než standardní programy.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více