HelpDesk

Helpdesk

Součástí distribuční aplikace DispPro (dostupná na adrese http://support.muzo.cz) je také část Helpdesk.

 

 Přehled požadavků

Do tohoto modulu mohou registrovaní zákazníci zadávat své otázky, připomínky,  požadavky a hlášení chyb (ty je možné klasifikovat dle závažnosti do několika kategorií).

Veškeré podněty jsou následně vyhodnocovány Oddělením služeb a zákazník obdrží v garantované době odpověď. Nahlášené chyby jsou prověřeny, po jejich potvrzení jsou předávány na vyřešení. V případě že se nejedná o chyby, je problém vysvětlen.

Veškerá komunikace a změny stavů jednotlivých záznamů helpdesku jsou on-line dostupné. Uživatel tedy má kdykoliv k dispozici informaci o tom, jakým způsobem jsou jeho požadavky řešeny. O každé změně je informován e-mailovou zprávou, která ho upozorní na postup v řešení.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více