Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 14. 6. 2024

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-5/2024

Datum: 14. 06. 2024

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-5/2024


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více