Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 28. 2. 2024

Termín předání účetních výkazů veřejných vysokých škol za rok 2023

Datum: 28. 02. 2024

Termín předání účetních výkazů veřejných vysokých škol za rok 2023


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více