Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 26. 2. 2024

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1/2024

Datum: 26. 02. 2024

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1/2024

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 10-12/2023

Datum: 26. 02. 2024

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 10-12/2023

Termín předání údajů o garancích a projektech partnerství

Datum: 26. 02. 2024

Termín předání údajů o garancích a projektech partnerství

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1/2024 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 26. 02. 2024

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1/2024 (Vyhl. 272/2017)


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více