Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 1. 2. 2024

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 12/2023

Datum: 01. 02. 2024

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 12/2023


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více