Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 5. 12. 2023

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-11/2023

Datum: 05. 12. 2023

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-11/2023


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více