Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 7. 7. 2022

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-6/2022

Datum: 07. 07. 2022

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-6/2022


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více