Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 3. 12. 2021

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-11/2021

Datum: 03. 12. 2021

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-11/2021


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více