Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 14. 11. 2021

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-10/2021

Datum: 14. 11. 2021

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-10/2021


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více