Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 1. 11. 2021

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-9/2021

Datum: 01. 11. 2021

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-9/2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2021 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 01. 11. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2021 (Vyhl. 272/2017)


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více