Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 25. 10. 2021

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-9/2021

Datum: 25. 10. 2021

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-9/2021


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více