Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 15. 9. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-8/2021 (Vyhl. 272/2017)

Datum: 15. 09. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-8/2021 (Vyhl. 272/2017)

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-8/2021

Datum: 15. 09. 2021

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-8/2021


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více