Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 25. 2. 2021

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1/2021

Termín akce: 25. 02. 2021

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1/2021

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 12/2020

Termín akce: 25. 02. 2021

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 12/2020

Termín předání údajů o garancích a projektech partnerství

Termín akce: 25. 02. 2021

Termín předání údajů o garancích a projektech partnerství

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1/2021 (Vyhl. 272/2017)

Termín akce: 25. 02. 2021

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1/2021 (Vyhl. 272/2017)


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více