Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 5. 8. 2020

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-7/2020

Termín akce: 05. 08. 2020

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-7/2020


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více