Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 1. 2. 2018

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 12/2017

Termín akce: 01. 02. 2018

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 12/2017


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
PC výkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více