Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 30. 10. 2017

Termín předání výkazů organizací vykazujících PAP za 1-9/2017: účetní výkazy + PAP + OÚZ.

Termín akce: 30. 10. 2017

Termín předání výkazů organizací vykazujících PAP za 1-9/2017: účetní výkazy + PAP + OÚZ.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více