Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 31. 7. 2017

Termín pro návrh rozpočtu státních PO na rok 2018

Termín akce: 31. 07. 2017

Termín pro návrh rozpočtu státních PO na rok 2018

Termín předání výkazů organizací vykazujících PAP za 1-6/2017: účetní výkazy + PAP + OÚZ.

Termín akce: 31. 07. 2017

Termín předání výkazů organizací vykazujících PAP za 1-6/2017: účetní výkazy + PAP + OÚZ.

Termín předání výkazu Pomocný konsolidační přehled

Termín akce: 31. 07. 2017

Termín předání výkazu Pomocný konsolidační přehled

Termín pro předání výkazu o schvalování účetní závěrky

Termín akce: 31. 07. 2017

Termín pro předání výkazu o schvalování účetní závěrky


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více