Zpracování výkazu CV06 Seznam ...

Úvod Novinky Zpracování výkazu CV06 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Zpracování výkazu CV06 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

17.03.2015

Zpracování výkazu CV06 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu.

 

MÚZO Praha s.r.o. nabízí všem dotčeným organizacím (správci kapitol) zpracování nového výkazu CV06 - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu.

výkaz cv06

Zadání je možné pomocí nové aplikace eVýkaznictví, která umožňuje zadání údajů, jejich kontrolu a odeslání do CSÚIS.
Upozornění – výkaz musejí zpracovat všichni správci kapitol bez ohledu na to, zda mají podřízené organizace či nikoliv. Do seznamu se nezapisuje vlastní organizace, která výkaz zpracovává.


Kontakt v případě zájmu:
Obchodní oddělení, paní Zaoralová, tel. 224 091 497, e-mail: obchod@muzo.cz


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více