Zpracování Pomocného konsolida...

Úvod Novinky Zpracování Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)

Zpracování Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)

25.07.2017

Ještě nemáte zpracován Pomocný konsolidační přehled (PKP)? Kontaktujte nás a společně předáme data do CSÚIS včas a správně ...

Pokud byla Vaše organizace pro účetní období 2016 zařazena do výčtu organizací, které jsou zahrnuty do konsolidačního celku Česká republika (§11 odst. 2 vyhlášky č. 312/2014 Sb. o konsolidaci) a současně byla Vaší účetní jednotce stanovena povinnost vykázat do 31. 7. 2017 Pomocný konsolidační přehled (PKP) sestavený k 31. 12. 2016, je Vaší povinností odeslat PKP do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Následně můžete být ze strany Ministerstva financí vyzváni k vyplnění Pomocného konsolidačního záznamu (PKZ) dle vyhlášky, který se rovněž odesílá do CSÚIS.

Závazný formát výkazu je přílohou č. 3a vyhlášky 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě. Tato vyhláška rovněž stanoví, že PKP i PKZ  je třeba poslat v datovém formátu XML, který stanovilo Ministerstvo financí.  Pro zaslání výkazu do CSÚIS je třeba rovněž zaregistrovat tzv. zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby. Postup pro registraci je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí, www.statnipokladna.cz.

V případě, že Váš účetní program neumožňuje vytvoření uvedeného výkazu PKP, nabízíme Vám pomoc v následujícím rozsahu:

  • Zpracování PKP a PKZ (pomocný konsolidační záznam).
  • Na základě dodaného datového souboru (excelovská tabulka) převedení do závazného formátu XML, který stanovilo Ministerstvo financí. Formát datového souboru je pevně stanoven zpracovatelem před prvním zpracováním dat a nebude se měnit (s výjimkou změn ze strany MF).  
  • Kontrola předaných dat na formální a obsahovou správnost před odesláním na MF.
  • Potřebné je zaregistrování pracovníků MÚZO jako NZO pro odeslání dat do CSÚIS, zpracování odpovědi a následné řešení případných PKZ.

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte prosím naše metodické oddělení telefonicky (224 091 668, 224 091 645) nebo e-mailem (vykaznictvi@muzo.cz).


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více