Zpracování Pomocného konsolida...

Úvod Novinky Zpracování Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)

Zpracování Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)

07.12.2016

Nabídka zpracování Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)

Pokud byla Vaše organizace pro účetní období 2016 zařazena do výčtu organizací, které jsou zahrnuty do konsolidačního celku Česká republika (§11 odst. 2 vyhlášky č. 312/2014 Sb. o konsolidaci) a současně byla Vaší účetní jednotce stanovena povinnost vykázat do 31. 7. 2017 Pomocný konsolidační přehled (PKP) sestavený k 31. 12. 2016, je Vaší povinností odeslat PKP do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Následně můžete být ze strany Ministerstva financí vyzváni k vyplnění Pomocného konsolidačního záznamu (PKZ) dle vyhlášky, který se rovněž odesílá do CSÚIS.

Závazný formát výkazu je přílohou č. 3a vyhlášky 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě. Tato vyhláška rovněž stanoví, že PKP i PKZ  je třeba poslat v datovém formátu XML, který stanovilo Ministerstvo financí.  Pro zaslání výkazu do CSÚIS je třeba rovněž zaregistrovat tzv. zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby. Postup pro registraci je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí, www.statnipokladna.cz.

V případě, že Váš účetní program neumožňuje vytvoření uvedeného výkazu PKP, nabízíme Vám jeho zpracování některou z dále uvedených možností:

- na základě dodaných podkladů vytvoříme datový XML soubor pro CSÚIS,
- poskytneme program pro zadání požadovaných dat a vytvoření datového XML souboru.

Zároveň můžeme být náhradní zodpovědnou osobou (NZO) v rámci komunikace s CSÚIS a zajistit kompletní zpracování vč. odeslání a kontroly odpovědí.

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte prosím naše metodické oddělení telefonicky (224 091 668, 224 091 645) nebo e-mailem (vykaznictvi@muzo.cz), abychom společně vybrali variantu ke splnění uvedené zákonné povinnosti.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více